KVKK Aydınlatma Metni
COSHOP 6698 Sayılı yasa uyarınca, siz değerleri, üyeleri, müşterileri ve web sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve herhangi diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak aşağıda açıklandığı şekilde işlenecektir.

www.coshop.com.tr web sitemiz üzerinden, üyelik sözleşmemizi kabul ederek kurmuş olduğunuz üyelik ilişkisi, web sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürünler nedeniyle kurulan alım satım ilişkisi, web sitemizdeki iletişim alanından doldurduğunuz formlar kapsamında isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, e-postanız, telefon numaralarınız, satın aldığınız ürünlere dair bilgiler; bir hakkın tesisi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ve meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçeleriyle elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmak suretiyle işlenecektir. Yine web sitemizi ziyaretleriniz kapsamında, haklarınıza zarar vermemek kaydı ile ve meşru menfaatimiz doğrultusunda, web sitemizdeki sınırlı çerezler vasıtasıyla, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, www.coshop.com.tr sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi hakkında bilgi toplayabileceğiz.

Kişisel verilerinizi, sizlere sunduğumuz mal ve hizmetlerle ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, Turk.net, Şahin Haberleşme ve Attara Web Solutions dahil olmak üzere iş ortaklarımız ve bulut hizmeti sağlayıcılarımız ile aşağıda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda paylaşabiliyoruz. Biz coshop; coshop’un kurumsal ve Franchise şubeleri burada belirtilen kişisel verilerinizi;

 • Üyelik ve mesafeli satış sözleşmelerinin kurulması, ifası, siparişleriniz alınması ve sizlere ulaştırılması
 • Mal ve hizmet üretim, satış, satış sonrası destek hizmetlerinin kurgulanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Bilgi ve İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Satışlar, sadakat programları, özel teklifler, indirimler kampanyalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
Amaçlarıyla işleyeceğiz.

Ad, Soyad, telefon ve e-posta adresinizden ibaret verilerinizin, coshop’ya ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması amacına yönelik olarak kullanılması suretiyle tarafınıza elektronik ortamda gönderilecek ticari iletiler için ayrıca izniniz talep edilecektir. Elektronik iletişim izninizi üyelik sayfamızdaki ilgili kutucukları işaretleyip, kaydol tuşuna basarak verebilirsiniz. İzinlerinizi dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Biz, verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak ve verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alıyoruz. Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızda sistemlerimize yapılacak yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve sistemleri düzenli olarak denetlemekteyiz. Verilerinize erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitemizde mevcut kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından coshop’ya daha önce bildirilen ve coshop sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde kvkk@coshop.com.tr adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

Bu kapsamda ilgili kişiler;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

> KVKK Talep ve Başvuru Formunu indirmek için tıklayın

Bimak Gıda iç ve Dış Tic. AŞ. (VERİ SORUMLUSU)
ADRES: Barbaros Mah. Evren Cad. Çim Sok. No:22 Ataşehir/İSTANBUL
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.